deszcz pieniędzy

Wraz ze zwiększającym się majątkiem zastanawiającą kwestią staje się opodatkowanie. Ile wynosi podatek od wzbogacenia? Po wpisaniu tej frazy w przeglądarce internetowej niewiele jesteśmy w stanie znaleźć. Na pytanie „Dlaczego?”, odpowiedź jest prosta. W Polsce nie występuje podatek od wzbogacenia. Nie jest to jednoznaczne z pominięciem płacenia podatku za przyrost majątkowy.

Podatek od wzbogacenia

Tego typu podatek nie istnieje. Jest to jednak potoczna nazwa, którą przybierają podatki płacone od spadków i darowizn. Oznacza to, że wartość podatku pokrywana jest tylko w momencie otrzymania spadku lub darowizny. Zasięg, w jakim stosowana jest tego typu danina, ma o wiele większy zakres, niż mogłoby się to wydawać. Przede wszystkim podatek od spadków i darowizn wlicza się w ramy podatków bezpośrednich. Jest on szacowany na podstawie przyrostu majątku danego podatnika. Pomimo tego, iż Urząd Skarbowy pobiera tego typu podatek, wlicza się go w dochody samorządu.

Przypadki obciążenia podatkiem od wzbogacenia

Pod względem prawnym ustawa o podatku od spadków i darowizn nakreśla wszystkie czynności, których dotyczy ten podatek. Należy brać pod uwagę konieczność pokrycia zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w przypadku, jeśli występuje nieodpłatne zniesienie współwłasność, nieodpłatna renta, służebność i użytkowanie, dziedziczenie, polecenie testamentowe, zapis windykacyjny zwykły czy dalszy zapis, zasiedzenie bądź darowizna. W ramach podatku zalicza się także prawne pozyskanie praw do wkładów oszczędnościowych związanych ze śmiercią, bądź nabycie uczestnictwa do dyspozycji kapitału pozyskanego z zawartego funduszu inwestycyjnego bądź specjalnej jego wersji na wypadek śmierci.

Kiedy jesteśmy zwolnieni z podatku?

ile wynosi podatek od wzbogacenia

Pomimo tego, iż któraś z występujących czynności miała miejsce, nie świadczy to o konieczności pokrycia wartości całego podatku. W wielu tego typu przypadkach w występują wyłączenia i zwolnienia od pokrycia podatków. Tak samo jest w sytuacji podatku od spadków i darowizn. Co więcej, zwolnień tych jest wiele, więc wymienione zostaną tylko te najpopularniejsze. Pierwsze ze zwolnień występuje w sytuacji, kiedy przekazanie praw własności następuje przez osobę niebędącą obywatelem Polski, ani osobą, która ma stałe miejsce pobytu bądź siedziby.

Kolejną kwestią jest zwolnienie w przypadku, gdy przekazany spadek dotyczy środków zawartych w ramach indywidualnego konta emerytalnego (IKE) czy indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W sytuacji, kiedy nabycie następuje w drodze dziedziczenia środków pochodzących z pracowniczego programu emerytalnego, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn również jest możliwe. Podobnie w przypadku nabycia drogą spadku bądź darowizny praw autorskich, praw pokrewnych czy wierzytelności, które wynikają z tego samego tytułu. Podatku również nie zapłaci najbliższa rodzina, bez względu na wartość przekazanego majątku. Nabycie gospodarstwa rolnego, maszyn rolniczych także stanowi wykluczenie z tego obowiązku.

W przypadku, gdy otrzymana darowizna dotyczy osoby, która wchodzi w ramy I grupy podatkowej, a przekazane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę domu, spłatę kredytów mieszkaniowych czy nabycie mieszkania, podatek również nie jest obligatoryjny. W przypadku darowizn i spadków możemy liczyć na wykorzystanie kwoty wolnej od podatku. W skład pierwszej grupy wejdą wszystkie te osoby, których wartość przekazanego majątku od danej osoby jest mniejsza niż 9 637 zł. W drugiej grupie kwotę tą stanowi 7 276 zł, natomiast w przypadku pozostałych osób wartość ta nie może przekroczyć 4 902 zł.

podatek od wzbogacenia

Jakie są stawki podatku od wzbogacenia?

Poszczególne grupy podatkowe mają po 3 stawki podatków. Jeśli majątek rośnie, stawki również ulegają wzrostowi. Im słabsze pokrewieństwo występuje pomiędzy spadkobiercą a osobą, od której otrzymujemy majątek, tym są one wyższe. Przyglądając się I grupie podatkowej podatek będzie wynosić do wartości 10 278 zł zaledwie 3%. Jeśli wartość ta będzie oscylowała pomiędzy 10 278 zł a 20 556 zł, to stawką tą będzie 5%. Jednak, gdy majątek przekroczy wartość 20 556 zł, to ważną stawką będzie 7%.

Podane wartości są już pomniejszone o kwoty wolne. W przypadku II grupy podatkowej stawkami tymi będą analogicznie do wartości 7%, 9% i 12%, a w III grupie podatkowej 12%, 16% oraz 20%. Podatek nie jest płacony od razu. Najpierw jego wartość ustala organ podatkowy. Na podstawie ustaleń w ramach zeznania podatkowego złożonych przez podatnika wydaje on decyzję w kwestii wysokości podatku. Następnie podmiot zobligowany jest do pokrycia ustanowionej kwoty daniny publicznej.

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here