ile zarabia kierownik budowy

Praca w charakterze kierownika budowy to bardzo odpowiedzialna funkcja, której mogą się podejmować jedynie odpowiednio wykwalifikowane osoby. Z tego powodu jest to zajęcie bardzo dobrze płatne. Ile zarabia kierownik budowy uzależnione jest od szeregu czynników wpływających na końcowe wynagrodzenie.

Czym tak naprawdę zajmuje się kierownik budowy?

Jego głównym zadaniem jest koordynowanie oraz zarządzanie prac budowlanych. Jego obecność na placu budowy jest niezbędna, ponieważ bez niego żaden inwestor nie ma możliwości rozpoczęcia realizowania projektu budowlanego. To właśnie na inwestorze spoczywa obowiązek znalezienia takiego specjalisty, z kolei na kierowniku spoczywa obowiązek dopilnowania, aby wszystkie normy prawne oraz przepisy były na budowie przestrzegane. W ten sposób prowadzone prace będą realizowanie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce oraz z wcześniej przygotowanym przez architektów projektem.

Zarobki kierownika budowy liczone są w tysiącach złotych, jeśli chodzi o największe projekty. Jest to najważniejsza osoba na placu budowy, jest odpowiedzialna za kompleksowy przebieg prac. Dba o to, aby wszystkie czynności były przeprowadzane zgodnie z przyjętymi powszechnie kanonami sztuki budowlanej. Dba również o to, aby wszystkie czynności były odpowiednio zabezpieczone. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność zawodową oraz dyscyplinarną za wszystkie pojawiające się nieprawidłowości oraz błędy. Jest odpowiedzialny też za uchybienia mające miejsce. Wszystkie te nieprawidłowości powinny być zapisywane w specjalnym dzienniku budowy.

Jest to dokument mający statut dokumentu urzędowego, który jest na początku opieczętowany w urzędzie odpowiedzialnym za wydawanie pozwoleń na budowę. Do tego dokumentu adnotacje mogą dodawać też inne osoby, takie jak na przykład inwestor oraz pracownicy zatrudnieni w organach nadzoru budowlanego. Oni mogą zamieszczać swoje uwagi z tytułu wykonywanych czynności kontrolnych. Żadna osoba nieuprawniona kategorycznie nie może dokonywać wpisów.

na budowie

Kierownicy budowy odpowiedzialni są z całość procesu inwestycyjnego

Często jego funkcja mylona jest z kierownikiem robót. Kierownicy robót odpowiedzialni są jedynie za konkretne rodzaje prac, które zostały mu wyznaczone. Mogą to być na przykład roboty kanalizacyjne albo prace elektryczne na terenie placu budowy.
W niektórych sytuacjach kierownik budowy nie ma obowiązku reprezentowania interesów inwestora w kontaktach z wykonawcami. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie, gdy kierownik budowy zostanie zaangażowany do wykonywania swojej pracy przez samego wykonawcę. W takiej sytuacji inwestor zostanie obarczony objęciem samodzielnego nadzoru nad realizowaniem projektu.

Kierownik budowy dokładnie wie, jakie obowiązki będą na nim spoczywać. Są one dokładnie opisane w prawie budowlanym, jednak powszechną i dobrą praktyką jest prześledzenie wszystkich zapisów zamieszczanych w umowie. To najważniejszy dokument, który określa kompletny zakres obowiązków kierownika budowy. Na jego podstawie, każdy inwestor może dochodzić swoich praw. jeżeli wcześniejsze ustalenia nie będą realizowane z należytą starannością.

Kierownicy budowy mogą podzielić swoje obowiązki na trzy etapy

Pierwszy etap ma miejsce jeszcze przed rozpoczęciem wszelkiego rodzaju czynności budowlanych. Drugi etap ma miejsce w czasie ich trwania. Niektóre czynności wykonuje też po zakończeniu budowy.
Jeszcze przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy odpowiedzialny jest za przejęcie protokolarne placu budowy od inwestora. Przejmowany jest też sprzęt. Tego rodzaju przejęcie powinno się odbywać na piśmie.

kierownik budowy

Następną czynnością, która jest konieczna do przeprowadzenia jest profesjonalne zabezpieczenie całego placu budowy oraz urządzeń, które się na nim znajdują. Do zabezpieczenia konieczne jest też ogrodzenie placu budowy oraz zamieszczenie specjalnej tablicy mającej na celu informowanie o rodzaju realizowanej inwestycji. Bardzo ważną czynnością jest sporządzenie planu bezpieczeństwa inwestycji. Plan ten musi zostać podpisany przez kierownika budowy własnoręcznie, on bierze za niego odpowiedzialność.

Aby zostać kierownikiem budowy konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia technicznego. Można je nabyć kończąc studia na kierunkach powiązanych ściśle z budownictwem lub architekturą. Drugim etapem uzyskania odpowiedniego wykształcenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego organizowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który nie należy do najłatwiejszych, ponieważ kładzie też nacisk na umiejętność praktycznego wykorzystania swojej wiedzy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here